WordPress

Dodawanie opisu kategorii do archiwum kategorii (podstrona kategoria produktu)

Kategorie w WordPress

Znajdź odpowiedni plik.

Trzeba znaleźć odpowiednie pliki w plikach szablonu. Za wyświetlanie produktów w danej kategorii odpowiada plik taxonomy-product_cat.php, który znajduje się w folderze woocommerce w folderze szablonu. Aby zmiany w tym pliku nie zostały napisane przy aktualizacji szablonu stworzyłam szablon potomny i skopiowałam folder woocommerce i plik taxonomy-product_cat.php do folderu szablonu potomnego. Jeśli powyżej wymieniony plik nie działa to można spróbować edytować plik archive-product.php. Opis kategorii produktu. Opis kategorii produktu jest pobierany za pomocą funkcji term_description(). Wynik tej funkcji przypisałam do zmiennej $category_description.

 $category_description = term_description(); 

Powyższą linijkę umieściłam w kodzie nieco przed miejscem gdzie chcę aby opis kategorii się pojawił.

Wywołaj echo

W kodzie trzeba znaleźć miejsce na wywołanie echo aby dodać opis kategorii do strony. To gdzie wywołamy to echo zależy od tego gdzie chcemy aby ten opis się wyświetlał. Najlepiej jest obejrzeć stronę w Narzędziach Deweloperskich i poszukać pomiędzy jakimi elementami, zwracając uwagę na klasy tych elementów, chcemy wstawić opis. W moim przypadku uznałam że ponad produktami będzie dobrze więc szukałam elementu, który miałby być elementem-rodzicem (miałby przechowywać) div z opisem kategorii, który chciałam dodać do strony. Wybrałam sobie col-lg-9 ponieważ była to kolumna przechowująca główną część podstrony i zaczęłam szukać gdzie w pliku taxonomy-product_cat.php jest ta część generowana.
W moim przypadku było to ten fragment:

$main_content = '<div class="col-lg-' . $main_size . '">
' . $the_content . '

Przekształca kod

Powyższy fragment przekształcam w następujący sposób:

$category_description = term_description();
$main_content = '
<div class="col-lg-' . $main_size . '">
<div class="taxonomy-description">' . $category_description . '</div>

' . $the_content . '

';